پروفايل شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد نام اختصاري: نیروگاه شریعتی
تلفن تماس: 05033966141    
وب سايت : www.shccpp.ir ايميل : shariati.powerplant@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: مشهد کیلومتر 10 جاده سرخس- شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد  
آدرس كارخانه : مشهد کیلومتر 10 جاده سرخس- شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات